موسسه آتيه داران علم و فرهنگ دارای نمایندگی از دانشگاههای معتبر کشورهای ترکیه و آذربایجان بطور مستمر با همکاری دانشگاههای داخل کشور نسبت به ارائه خدمات اعزام دانشجو اقدام می نماید. فعالیت ها و خدمات این موسسه در زمینه های مختلف از جمله مشاوره در مورد نحوه پذیرش و ادامه تحصیل، ارائه مدارک مورد نیاز در زمان پذیرش و مصاحبه، نحوه فراهم نمودن مدارک، خدمات ثبت نام و تقويتی و شرکت در آزمونهای ورودی، ارائه کتب و جزوات مختلف، خدمات ثبت نام TÖMER و اخذ دیپلم TÖMER، خدمات ثبت نام YDS و دیگر موارد مورد لزوم برای اعزام دانشجو می باشد.

موسسه آتیه داران علم و فرهنگ

• خدمات ثبت نام شرکت در آزمونهای ورودی دانشگاههای ترکيه YÖS و ALES و SAT

• YÖS (ورودی کارشناسی و رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)

• ALES (ورودی کارشناسی ارشد و دکتری)

• KPDS و YDS (زبان انگلیسی)

• خدمات ثبت نام YÖS, ALES, KPDS, YDS, TÖMER

• انجام مراحل مختلف ثبت نام و شرکت در آزمونهای YÖS, ALES, KPDS, YDS, TÖMER, GRE, TUS

• برگزاری تورهای شرکت در آزمون

• ارائه کتب و جزوات آموزشی

• ارائه راهنمایی و مشاوره در خصوص نحوه و مراحل اخذ پذیرش و انتخاب رشته دانشگاهها

• ارائه خدمات TÖMER دانشگاههای ترکیه

• ارائه خدمات و اخذ ديپلم TÖMER دانشگاههای ترکیه

• ارائه خدمات و ثبت نام TÖMER دانشگاههای ترکیه

• ارائه خدمات و ثبت نام YÖS و ALES و SAT دانشگاههای ترکیه

• جزوات و کتابهای YÖS (آمادگی کنکور ورودی دانشگاههای ترکيه در مقاطع پزشکی/دندانپزشکی/ داروسازی و کارشناسی برای تمامی رشته ها)

• جزوات و کتابهای ALES (آمادگی کنکور ورودی دانشگاههای ترکيه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای تمامی رشته ها)

عزیزان علاقمند به تحصیل در ترکیه و آذربايجان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانند با موسسه تماس بگیرند و یا با تعیین وقت قبلی برای مشاوره حضوری به موسسه مراجعه نمایند.

موسسه آتیه داران علم و فرهنگ